Met de virtuele kas wordt het energiegebruik van een lelie kas gesimuleerd voor de winterperiode. Met behulp van gevoeligheidsanalyses is bestudeerd wat het effect is van maatregelen 30% minder belichten, CO2 doseren tot 800 ppm, een stooktemperatuur die oploopt met de instraling, een seizoensafhankelijke daglicht drempel, een vermindering van de belichting aan het begin en aan het eind van de teelt en tenslotte een extra energiescherm.

Scenario analyses energieverbruik lelie