Met een virtuele kas zijn berekeningen gedaan met extra SON-T licht en extra LED licht, aanvankelijk in de veronderstelling dat bij meer belichting de optimale etmaaltemperatuur omhoog moet. In het geval van extra SON-T wordt de kas overdag zodanig opgewarmd dat de nachtelijke warmtebehoefte dan nauwelijks verandert. Bij gebruik van 200 uMol/m2/s LED belichting echter neemt de nachtelijke behoefte met ongeveer 50 MJ/m2 toe (met twee gesloten schermen). Dit omdat de nacht temperatuur dan omhoog zou moeten.

Uit een in het kader van hetzelfde projekt door Plant Lighting uitgevoerde kasproef is echter gebleken dat ook bij veel licht een lage etmaal temperatuur gunstig is. De berekeningen zijn daarom herhaald met een vaste, geregelde etmaaltemperatuur. Dat leidt in de herfst en in het vroege voorjaar echter tot grote ventilatieverliezen van CO2. Bij wijze van aanzet tot een oplossing zijn scenario berekeningen gedaan met een minder strikte regeling van de etmaal temperatuur.

Freesiateelt toekomst-proef