De virtuele kas van EcoCurves en Photosyntax is een computer model van het kasklimaat, de fotosynthese, groei en ontwikkeling van gewas en vruchten. De invoer bestaat uit het  buitenweer, de setpoints voor het kasklimaat, de regels voor het sluiten van de schermen, de belichtingsuren en het gewasmanagement zoals het aanhouden van extra stengels.

De uitvoer van de virtuele kas bestaat uit het energiegebruik en de opbrengst van een hele teelt, in grafiek gebracht per dag of per week. De Explorer Kasklimaat modellen in de rapporten op deze website zijn een virtuele kas. Ze zijn geconfigureerd voor verschillende gewassen (tomaat, paprika, roos).

Onze virtuele kas maakt het mogelijk om “experimenten” te doen en de invloed te onderzoeken van bijvoorbeeld andere setpoints, andere schermen, een ander gewasmanagement, een andere wijze van verwarmen of koelen . . .  De mogelijkheden zijn eindeloos en het resultaat is steeds een kwantitatief inzicht in het effect op energiegebruik en opbrengst. Dat is van belang bij investeringen of bij het opzetten van proeven.

De computer simulatie van kasklimaat en teelt is het resultaat van een langjarige samenwerking tussen plantenfysioloog Ad Schapendonk (Photosyntax) en natuurkundige Kees Rappoldt (EcoCurves). Daardoor zijn in onze modellen kasklimaat en gewas volledig gekoppeld en worden het verloop van de luchttemperatuur, luchtvochtigheid, huidmondjes opening, bladtemperatuur, verdamping, lichtabsorptie en warmtestraling in hun onderlinge samenhang berekend, voor een aantal gewaslagen.

Over de fysische en biologische processen die gesimuleerd worden zal op deze website binnenkort meer te vinden zijn. Onder Rapporten staan resultaten van berekeningen met onze vituele kas.