Op basis van de registraties van kasklimaat en klimaatcomputer van een Lisianthus kas is een virtuele kas geconfigureerd. Daarmee zijn scenario berekeningen uitgevoerd om inzicht te krijgen in de gevolgen van het overstappen op LED belichting. Bij gelijkblijvend PAR niveau leidt dat tot een extra warmtebehoefte van ruim de helft van de bespaarde elektrische energie. Deze extra warmtebehoefte kan een probleem zijn bij het handhaven van de teelttemperatuur op koude winterdagen. Door middel van energiebesparende maatregelen kan daarvoor echter gecompenseerd worden. Een iets hoger vochtgehalte is vermoedelijk geen probleem bij de relatief hoge teelttemperatuur. Dat bespaart op de verdamping en dus op de warmtebehoefte.

Te denken valt verder aan een extra energiescherm en een zo mogelijk lager lekgetal van de kas. In het gunstigste geval kan daarmee de extra warmtebehoefte bij LED belichting omgezet worden in een vermindering van de warmtebehoefte met bijna 15%, in combinatie dus met een besparing op elektra van bijna 50% door de overstap op LED. Een verminderde ventilatiebehoefte en een verminderde lek leiden bovendien tot een aanzienlijk efficiĆ«nter gebruik van de toegediende CO2. Het gebruik van een LBK met een warmtepomp kan de warmtebehoefte verder reduceren doordat er bijna geen ventilatie meer nodig is en de verdampingswarmte wordt teruggewonnen. Simulaties met een grote LBK, een heel goed sluitend schermpakket en een wat lagere teelttemperatuur laten zien dat “een kas zonder gas” niet onmogelijk is, maar extra metingen zijn nodig om tot realistische schattingen te komen.

Berekeningen met een virtuele Lisianthus kas