In dit rapport wordt de virtuele kas van EcoCurves en Photosyntax gebruikt voor de analyse van de resultaten van een chrysantenproef uitgevoerd door Plant Lighting voor een reeks van plantdichtheden. Het verloop van de source (de fotosynthese) en de sink (de assimilaten behoefte) in de proef wordt gesimuleerd en vervolgens wordt het model gebruikt om besparingsmogelijkheden door te rekenen. Een besparing van 5 à 10\% op het elektriciteitsgebruik is mogelijk onder de volgende aannamen: (1) Er ontwikkelen zich geen lage zijtakken aan het begin van de teelt, (2) Gevormde reserves worden na enkele dagen gefixeerd en kunnen later niet alsnog worden gebruikt voor de uitgroei van zijtakken en bloemen. Met name de tweede aanname is cruciaal en de proef heeft aanwijzingen opgeleverd dat die niet correct is. Het lijkt erop dat opgebouwde reserves later weer zijn gebruikt voor groei. Dit betekent dat minder belichten bij een lagere vraag alsnog tot een lagere productie leidt. Aan het eind van de teelt is er namelijk altijd een tekort aan assimilaten door de uitgroei van de hoge zijtakken. Eventuele reserves kunnen in die periode dus vermoedelijk worden gebruikt. Dan is besparen op belichting eerder in de teelt dus geen verstandige maatregel.

Fotosynthese en groei van Chrysant