In dit rapport worden berekeningen gedaan aan het transport van CO2 van de lucht in een kas naar de plant. De weerstanden die dit transport bepalen zijn de huidmondjesweerstand, de weerstand van de grenslaag vlakbij het blad. De weerstand an de lucht in en boven het gewas speelt alleen een rol als de lucht in de kas vrijwel stilstaat. De grenslaagweerstand neemt af bij hogere windsnelheden in de kas en speelt bij hoge instraling en windsnelheden beneden 0.5 m/s een rol, vooral bij gewassen met grote bladeren. Voor tomaat neemt de fotosynthese voor zonbeschenen blad in de zomer met zo’n 10% toe als de windsnelheid toeneemt van 0.1 tot 0.2 m/s. Rekenen we dit effect door voor een heel teeltseizoen dan wordt het gereduceerd tot minder dan 2%.

Effecten van grenslaagweerstand op de fotosynthese bij tomaat en freesia