Met de Virtuele Kas voor tomaat wordt onderzocht of een dagelijkse regeling van de belichting kan leiden tot een besparing op electrische energie. Het seizoens- verloop van de assimilatenbehoefte van het gewas is geschat door met volledige belichting 58 seizoenen te simuleren tussen 1957–1958 en 2014–2015.

Gedurende het belichtingsseizoen verandert de assimilatenbehoefte volgens een vrijwel vast patroon. Dat biedt de mogelijkheid om met behulp van een weersvoorspelling aan het begin van elke dag de belichting zodanig af te regelen dat de productie van assimilaten de assimilatenbehoefte niet overschrijdt.

Ook beschikbaar op de website van Kas als Energiebron

Ten opzichte van een teelt van Tourance met een dagelijkse belichting van 18 uur levert dat een besparing op van 100 ± 6 kWh/m2, meer dan een kwart van het verbruik. Deze besparing gaat ten koste van de totale vruchtgroei die met 1.7 ± 0.5 kg/m2 vermindert en een extra warmteverbruik van 169 ± 9 MJ/m2. De standaarddeviaties zijn een maat voor de verschillen tussen de 58 gesimuleerde seizoenen.

De periode waarin assimilaten beschikbaar zijn voor groei en onderhoud speelt bij de grootte van de besparing een belangrijke rol. Proeven zullen moeten uitwijzen wat de beste strategie is om de besparing te realiseren, een goed belichtingsplan of een dynamische regeling van de dagelijkse belichting.

Belichting op gewasbehoefte voor tomaat